Om föreningen

Örebro Filatelistförening bildades 26 januari 1928 på Cafe Trevnad, en passande lokal för att få träffas i en förening och köpa, sälja eller byta frimärken.

Fem dagar senare hölls ett nytt sammanträde där man fastställde stadgar som skulle tryckas i 250 ex.

Tilltron på nya medlemmar var stark, när första verksamhetsåret 1928 var slut fanns 28 filatelister anslutna till den nya föreningen i Örebro.

Vill du läsa mer om Örebro Filatelistförening?

Köp vår 75-årsjubileumsskrift för 30:-.