Kommande möten

Vi har möten andra tisdagen varje månad utom jun-aug då vi inte träffas alls.

2022
13 september   Auktion + Brev med historia, Stig Robertsson

11 oktober        Auktion +Våra fåglar på frimärken, Staffan Ullström

8 november      Auktion + Den stora sjösänkningen, Bengt Dalme

13 december     Auktion + Julavslutning med bl a blomsterlotteri

Rostahemmet, ingång mitt emot Stjärnhusen.
Kontakta någon i styrelsen för vägbeskrivning.
Mötestid är 19.00. Från 18.00 visning av auktionsmaterial.