Kommande möten

Vi har möten andra tisdagen varje månad utom jun-aug då vi inte träffas alls.

2023
10 januari Ett frö till motivsamling, Arne Knochenhauer
14 februari Årsmöte.     Medlemsbrevet i januari utgör den formella kallelsen med dagordning på baksidan.
Inbjudan att lämna motioner fanns i föregående medlemsbrev
14 mars Nordisk Filatelis redaktör Jonas Hällström besöker oss
11 april Mått och vikter, Staffan Andersson
9 maj Säsongsavslutning med bl a blomlotteri. Ev besök av gäst.
Auktioner vid alla möten

Rostahemmet, ingång mitt emot Stjärnhusen.
Kontakta någon i styrelsen för vägbeskrivning.
Mötestid är 19.00. Från 18.00 visning av auktionsmaterial.